×اگر با زبان ترکی استانبولی آشنایی خوبی دارید، ما به دنبال دو نویسنده هستیم و بیشتر کارهای ارسال پست بصورت خودکار انجام خواهد شد. درصورت تمایل شرایط و درخواست نویسندگی را بخوانید.
کانال تلگرام ببت